ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Για να μπορέσει να παραχθεί φαγητό στις κουζίνες, οφείλει η κάθε επιχείρηση να έχει κάποιες δεδομένες αρχές ελέγχου τις οποίες και θα τηρεί, για να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Τα πιο σημαντικά σας παραθέτουμε παρακάτω:

  • Η σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού βοηθάει στην εναρμόνιση με τις διαδικασίες παραγωγής χωρίς αποκλίσεις
  • Οι ποσότητες των μεριδών, οφέιλουν να ακολουθούν τις συνταγές κατά γραμμάριο για να μην πέφτει εκτός ο εκάστοτε προϋπολογισμός. Πρωτοβουλίες είναι πάντα δεκτές, αρκεί να μην επιβαρύνουν τα κόστη, τουλάχιστον σε βαθμό απαγορευτικό
  • Ο προϊστάμενος της κουζίνας αλλά και της επιχείρησης, οφείλουν να είναι μόνιμα σε επαγρύπνηση για να μπορούν να ελέγχουν το προσωπικό να παραλληλίζεται με τις γραμμές της επιχείρησης
  • Τα περίσσεια υλικά, είτε από προετοιμασία, είτε από το σέρβις, οφείλουν να επιστρέφουν άμεσα στις θέσεις αποθήκευσής τους, είτε ψυγεία, είτε ράφια
  • Σε περιπτώσεις καταστροφής προϊόντων, ο προϊστάμενος της κουζίνας οφείλει να δίνει έγκριση προτού αυτά απορριφθούν
  • Σε βάση εβδομάδας ή σε κάποιο διάστημα που θα αποφασιστεί, οφείλουν να πραγματοποιούνται meetings με το προσωπικό, όπου συζητιούνται προβλήματα και μπορούν να προταθούν λύσεις που οι προϊστάμενοι δεν είχαν σκεφτεί και προτείνονται από τους υφισταμένους
  • Σωστός εξοπλισμός και υλικά οφείλουν να χρησιμοποιούνται, ούτως ώστε να υπάρχει ακρίβεια κι οχι σπατάλη υλικών
  • Η επικοινωνία είναι πυλώνας επιτυχίας σε μια επιχείρηση και σε βαθμό οργάνωσης και λειτουργίας αλλά και κατά την διάρκεια της παραγωγής, πάντα με σωστό τρόπο και τόνο, αλλά πάντα και στον σωστό χρόνο
  • Η προετοιμασία των υλικών είναι ζωτικής σημασίας. Ένας χώρος εστίασης με σωστή προετοιμασία, δείχνει υγιής, οργανωμένος και χωρίς να δυσκολεύεται στην πίεση με έξτρα πρόβλημα που μπορεί να επιφέρει μια ελλειπής προετοιμασία
  • Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας είναι για τον υπάλληλο, μαζί με την αμοιβή του, κάτι που του δίνει εφόδια για να είναι παραγωγικός και με ενέργεια και σωστά αποτελέσματα, όπως και να τηρεί με ακρίβεια και ορθότητα όλα τα έντυπα που είναι αναγκαία

 

Πηγή: Food & Beverage Management, 2019,  σελ. 106 & 107, Αθανάσιος Μάρας

Εκδόσεις Φαίδιμος, Αθήνα

 

FnBpedia Team

Αύξησε την επιθυμία σου για μάθηση
Increase you learning desire
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Βελτίωσε τα αδύνατα σημεία σου
Improve your weaknesses
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Να δέχεσαι την κριτική
Be open to criticism
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Διαχειρίσου την ενέργειά σου
Manage your energy levels
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Συνδύασε την δημιουργικότητα με αποτελέσματα
Combine creativity with results
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Source: 150 management tips – Harvard Business Review
Καλλιέργησε την ικανότητα του εγκεφάλου σου να προβλέπει
Teach your brain to predict and prevent
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Να έχεις αυτοπεποίθηση αλλά όχι απόλυτη σιγουριά
Be confident, but not strictly sure
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Εξάλειψε τους νοητικoύς φραγμούς σου
Eliminate your mental borders
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Πούλα τον εαυτό σου με τον σωστό τρόπο
Promote yourself with the appropriate way
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Ζήτα αύξηση μισθού
Request salary increase
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Έλεγξε το άγχος της προαγωγής
Control the promotion stress
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Να ηγείσαι με αυτοπεποίθηση
Lead with confidence
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Δώσε στους ανθρώπους σου οτι χρειάζονται
Provide to your people what they need
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Βελτίωσε την απόδοση της ομάδας σου
Improve your team’s performance
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Υποστήριξε τους ανθρώπους σου
Support your people
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Κάνε ένα δυο λαθάκια
Make one or two minor mistakes
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Να συγχωρείς αλλά να μην ξεχνάς
Forgive but don’t forget
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Δημιούργησε μια κουλτούρα εμπιστοσύνης
Create a trustful culture
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Να επιλύεις τις συγκρούσεις
Solve the conflicts
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Δώσε κίνητρα για πραγματικές αλλαγές
Provide motivation for real changes
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Μην κοινοποιείς μόνο, να εξηγείς
Explain, don’t just notify
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Εστίασε στην ανάπτυξη των υπαλλήλων και δώσε εξουσία
Focus on employees’ personal development and share authorization
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Απαλλάξου από την αρνητικότητα
Get rid of negativity
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review
Πολέμα την αντίσταση στην αλλαγή
Fight for the resistance of change
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Μην αποφεύγεις το ρίσκο
Do not avoid risks
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Προετοιμάσου για μια κρίση
Be prepared for a crisis
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Αξιοποίησε αποτελεσματικότερα τις δαπάνες του μάρκετινγκ
Reclaim more sufficient your marketing costs
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Χτίσε δυνατές συνεργασίες
Build powerful collaborations
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Επένδυσε σωστά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Invest wisely at social media
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Μίλα αποτελεσματικά
Speak efficiently
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Απλοποίησε τα πράγματα
Make things simple
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review